Broneeri kohe!
  • Broneering jõustub, kui 7 päeva jooksul peale hotellipoolse kirjaliku kinnituse saamist (kinnitus edastatakse tellija e-posti aadressile) on sooritatud ettemakse AS Haapsalu Kuurort pangaarvele summas 50 €/ külaline.

  • NB! Hotellil on õigus tellimus annulleerida, kui broneerimistasu ei ole tasutud 7 päeva jooksul.

  • Tellimuse kogusumma, millest on maha arvestatud ettemaks, palume võimalusel tasuda ettemaksuna AS Haapsalu Kuurort pangaarvele hiljemalt kaks päeva enne puhkuseperioodi algust.

  • Broneeringu annulleerimisel tõendatud haigestumise puhul tagastatakse broneerimistasu ja võimalik ettemaks 14 päeva jooksul peale annulleerimist või soovi korral väljastatakse rahaline kinkekaart kestvusega 1 aasta.

  • Kui Eesti Vabariigis on 31.12.2020 välja kuulutatud eriolukord, spaahotell Laine suletakse Vabariigi peaministri korraldusega ning aastavahetusüritus ei saa toimuda, siis tagastatakse broneerimistasu ja võimalik ettemaks 14 päeva jooksul peale annulleerimist või väljastatakse soovi korral rahaline kinkekaart kestvusega 1 aasta.

  • Hilisemal annulleerimisel, kui 48 tundi enne puhkuseperioodi algust ning tõendamata haigestumise korral, ettemaksu ei tagastata ning hotellil on õigus esitada tellijale trahviarve ühe öö maksumusest

AS Haapsalu Kuurort pangaarve:
AS SEB Pank
a/a EE321010602002840009
selgitus: kliendi nimi, tellimuse ajavahemik või number