Saada päring!

Spaahotell Laine uue ärimudeli rakendamine

Uute Eesti ravimudatoodete- teenustega tervise- ja heaoluspaa väljaarendamine 

Eesmärk
Projekti eesmärk on rakendada spaahotell Laine uus ärimudel - kaasaegses tervise- ja heaoluspaas pakutakse laia valikut uudseid Eesti ravimuda jt loodus-toodetega tervise- ja heaoluteenuseid, mida tarbivad vanuses 40+ turistid naaberriikidest Soome, Läti ja Venemaa.

Projekti lühikirjeldus

  • koostöös Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskusega (TERE KK) rakendatakse uued Eesti ravimuda jt loodustoodetega seotud teenused (mh kehahooldused jms)
  • rakendatakse vajalikud muudatused uue valitud sihtrühma klienditeekonna etappidel kogu klienditeekonna ulatuses, lähtudes kliendi ootustest ja vajadustest
  • koolitatakse töötajaid
  • turundatakse uusi teenuseid uuele sihtrühmale s.o kliendile vanuses 40+ sihtturgudel Soome, Läti ja Venemaa
  • ehitatakse ja sisustatakse heaoluteenusteks ja kehahooldusteks sobilikud ruumid

Tulemus
Uue ärimudeli rakendamise tulemusena kasvavad nii Eesti kui lähiriikide turistide arv ja ööbitud voodipäevade arv.

Fondi nimetus
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse summa
194 597,07 €