Lähetä pyyntö!

YKSITYISYYSPOLITIIKKA

YKSITYISYYSPOLITIIKKA

OSAKEYHTIÖ AS HAAPSALU KUURORT, kylpylähotelli Laine sitoutuu säilyttämään turvallisesti henkilötietoja, jotka jokainen vieraamme meille luovuttaa, noudattaen voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Me käytämme tarvittavia teknisiä, fyysisiä ja järjestöllisiä turvakeinoja, jotta henkilötiedot olisivat suojattuja häviämiseltä, tuhoutumiselta ja luvattomalta luoksepääsyltä.

Tämä yksityisyyspolitiikka antaa katsauksen siitä, millaisia tietoja asiakkaistamme keräämme, miksi me teemme sitä ja mihin me kerättyjä tietoja käytämme. Pyydämme Teidät lukemaan tämä yksityispolitiikka huolellisesti. Mikäli ette hyväksy sitä, emme valitettavasti voi palvella Teitä.

Keräämme vieraistamme seuraavia tietoja:

 • henkilötiedot: etu- ja sukunimet, syntymäaika /henkilötunnus/ auton rekisterinumero; 
 • yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, s-postiosoite;
 • vieraskorttitiedot: niitä tietoja majoitusyritysten vieraista vaatii Viron turismilaki – kansalaisuus, vieraan kanssa majoittuvan puolison ja ali-ikäisen lapsen nimi, syntymäaika ja kansalaisuus, majoituspalvelun tarjoamisaika jne.;
 • luottokorttitiedot: kortin numero, omistajan nimi, voimassaoloaika;
 • valvontakameroiden tallenteet, jos vierailette meidän majoitusyrityksessämme tai muissa tiloissa, joihin on asennettu turvallisuuden takaamiseksi videovalvonta- tai muut elektroniset valvontajärjestelmät tai -laitteet;
 • tiedot vieraiden henkilökohtaisista mieltymyksistä: esim. huoneluokka, ruokamieltymykset, merinäköala jne.;
 • vieraiden terveystiedot (hoitopalvelujen tai hoitopakettien ostamisen yhteydessä).  

Yleensä saamme tiedot suoraan Teiltä, kun teette varauksen tai lähetätte kyselyn meidän kotisivujen välityksellä, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä tai ostatte palveluja suoraan kylpylähotellistamme (paikan päällä).

Meille luovuttavat Teidän tietojanne myös matkailuyrittäjät, varausyrittäjät sekä muut majoituspalveluja välittävät henkilöt, joiden välityksellä olette varanneet meidän kylpylähotellimme majoituksen ja/tai muita palveluita.

Käsittelemme vieraidemme henkilötietoja erilaisilla oikeudellisilla perusteilla, kun:

 • meillä on tarve luoda kanssanne sopimussuhde tai täyttää kansanne solmittua sopimusta;
 • meillä on Teidän suostumuksenne (jonka voitte peruuttaa milloin tahansa);
 • meidän pitää täyttää laissa säädettyjä velvoitteita (esimerkiksi vieraskortin täyttäminen ja säilyttäminen 2 vuoden kuluessa);
 • meillä on tarve toteuttaa oikeutettuja etujamme, ml. yrityksen johtaminen ja liiketoiminnan harjoittaminen, lainrikkomuksien ja petosten paljastaminen;
 • syntyy tarve suojata Teidän tai kenen tahansa muun henkilön elintärkeitä etuja (esimerkiksi luovuttamalla Teidän tietoja tapaturman sattuessa ambulanssilääkärille);
 • muulla laillisella perusteella;
 • hoito- ja virkistyspalveluiden ostamisen yhteydessä käsittelemme asiakkaamme henkilötietoja, jotta olisi mahdollista lievittää vieraamme vaivoja, estää hänen kuntonsa huonontumista tai sairauden syvenemistä sekä palauttaa hänen kuntoansa;
 • annamme hoitoasiakirjoja – käytämme vieraamme suostumuksella asiakirjoja hakevan henkilön tietoja haettavien asiakirjojen antamiseksi;
 • lähetätte meille selvityspyynnön, kirjelmän, tiedonpyynnön tai valituksen – käytämme Teidän henkilötietojanne valituksessa esitettyjen seikkojen selvittämiseen ja kirjeeseenne vastaamiseen. Mikäli olette lähettänyt meille kirjeen, johon voi vastata vain joku muu viranomainen, välitämme kirjeenne sinne ja ilmoitamme Teille siitä.

Henkilötietojen käyttäminen, säilyttäminen ja julkaiseminen:

Me emme luovuta vierailtamme kerättyjä tietoja, paitsi tapauksissa, joissa se on tarpeellista yksityispolitiikassa kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Luovutamme vierailtamme saatuja tietoja seuraavissa tapauksissa:

 • saatamme jakaa henkilötietoja sidosyrityksillemme, jotka kaikki sijaitsevat Euroopan Unionissa;
 • kuten useat muutkin yritykset, saatamme tilata tietojenkäsittelypalveluita luotettavilta kolmansilta palveluntarjoajilta, esimerkiksi IT-konsultointia;
 •  
 • saatamme jakaa tietoja valtioelimille ja hallintoviranomaisille, kun laki velvoittaa jakamaan tietoja tai tietojen luovuttaminen on tarpeellinen meidän oikeuksiemme suojaamiseksi; 
 • saatamme luovuttaa tietoja ammattineuvojille, esimerkiksi tilintarkastajille, asianajajille, kirjanpitäjille sekä muille neuvontapalveluja tarjoaville henkilöille;
 • ajoittain saatamme jakaa vieraidemme tietoja toiselle yritykselle kolmansien tahojen kanssa suoritettavan liiketoimen, esimerkiksi yrityksen tai sen osan myymisen yhteydessä, myös yrityksemme saneerauksen, yhteisyrityksen perustamisen tai yrityksemme fuusion tai sen omaisuuden muulla tavalla muualle sijoittamisen yhteydessä.

Tapauksissa, joissa me luovutamme vieraidemme tietoja yllä mainituille henkilöille, takaamme Teidän tietojen suojan meidän ja kolmannen tahon välillä solmittavalla tietojenkäsittelysopimuksella.

Osakeyhtiö AS Haapsalu Kuurort noudattaa henkilötietojen säilyttämisessä seuraavia kriteerejä:

Säilytämme Teidän tietojanne, kunnes se on tarpeellista erilaisten tietojenkäsittelyyn liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi, seuraavissa tapauksissa:

 • jotta voisimme tarjota palvelujamme, säilytämme henkilötietoja, kunnes se on tarpeellista palvelun tarjoamiseksi;  
 • asiakas- ja/tai lahjakortin käytön tapauksessa säilytämme henkilötietoja kortin voimassaoloaikana tai kunnes niitä tarvitaan palvelun tarjoamiseen;
 • kun yrityksemme on velvollinen lain, sopimuksen tai muulla perusteella säilyttämään henkilötietoja, niitä säilytetään, kunnes tämä velvollisuus on täytetty;
 • sopimussuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tiettyjä tietoja, kunnes henkilöllä (tiedon subjektilla) tai yrityksellämme itsellä on oikeus esittää sopimuksen perusteella vaatimuksia toiselle osapuolelle.

Vieraskorttitietoja säilytämme turismilain vaatimusten mukaisesti 2 vuotta, lukien kortin täyttämisestä.

Luottokorttitietoja säilytämme, kunnes meidän välinen palvelusopimus on asianmukaisesti täytetty.

Suoramarkkinoinnille annetun suostumuksen tapauksessa säilytämme Teidän yhteystietojanne, kunnes olette tämän suostumuksenne peruuttanut.

Mikäli asiakas on liittynyt uutiskirjeeseen, hänestä kerättyjä henkilötietoja käytetään  tiedotustarkoituksissa kampanjoista ja tulevista tapahtumista ilmoittaminen. Asiakas, joka ei halua saada uutiskirjeitä tai vastaanottaa mainosviestejä, voi lopettaa tilauksen, poistaa nimensä postituslistalta.

Käyttäen yrityksemme kotisivuja ja/tai varaten palvelun, olette tutustunut osakeyhtiön AS Haapsalu Kuurort yksityisyyspolitiikkaan ja hyväksynyt sen.   

Meillä on oikeus tehdä yksityisyyspolitiikkaamme muutoksia ja me ilmoitamme muutoksista kotisivuillamme www.laine.ee. Toivomme, että Te tutustutte silloin tällöin tähän ilmoitukseen tehtäviin muutoksiin.

Oikeussuojaan liittyvät ja yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voitte kääntyä meidän puoleemme puhelimitse +372 4724 402 tai sähköpostin välityksellä laine@laine.ee